Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2019

Gösterim: 2149

Hakkımızda

 

Üniversitemiz bünyesinde yeni kurulmuş olan Dış Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencilerine ve diğer kişilere sektörün ana aktörleriyle birlikte belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda dış ticaret ve lojistik alanlarında eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar ve iş gezileri düzenlemek, sektörün ana aktörleriyle birlikte belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda projeler geliştirmek ve danışmanlık hizmetleri vermek üzere faaliyetlerine başlamıştır. 

 

Merkezin amaçları:

  • Üniversitede ve Bandırma ilçesinde, dış ticaret ve lojistik konularında Üniversite-sektör işbirliğini sağlayarak dış ticaret ve lojistik konularındaki gelişmelere paralel yeni stratejiler oluşturmak, dış ticaret ve lojistik sektörü için yenileşme sağlayacak potansiyeli belirlemek ve bölgenin rekabet edebilirliğini sağlamak amacıyla bilimsel çalışmalar ile projeler üretmek,
  • Belirlenecek fikirleri uygulamaya koymaları konusunda sektöre destek vermek.
  • Faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve daha iyi yürütülmesi için ilgili her türlü yayını ve bu alanlardaki Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak ve
  • Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer faaliyetlerde bulunmaktır.